Politika

Zprávy z jednotlivých politických stran

ČSSD bude požadovat mimořádné jednání PSP k řešení ekonomické krize

By admin • Feb 2nd, 2009 • Category: ČSSD
Považuji aktuálně zveřejněné údaje o propadu naší i evropské ekonomiky za velmi závažnou zprávu o prohlubující se hospodářské krizi.
Z dosavadního vývoje i z analýz světových institucí vyplývá, že tato krize nebude bohužel krátkodobá a postihne odvětví napříč ekonomikou.
Bohužel, fakta neúprosně ukazují, že česká ekonomika nebude „ostrůvkem stability“, jak ještě v říjnu minulého roku „skvěle“ analyzoval situaci podle Mirka Topolánka nejlepší ministr financí v historii ČR Miroslav Kalousek, ale bude tomu právě naopak.
Obviňuji Topolánkovu vládu z toho, že včas nezasáhla a tím, že dodnes nemá žádný konkrétní protikrizový plán, sama k prohlubování krize aktivně přispívá svou neschopností konat.
Připomínám, že od podzimu minulého roku vlády světových ekonomických velmocí, ať již jsou pravicové nebo levicové, vydávají obrovské finanční částky na řešení ekonomické krize. V průběhu listopadu a prosince se k nim přidali i naši bezprostřední sousedé: Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakousko. Všude v těchto zemích se buď protikrizové plány již realizují, nebo projednávají v zákonodárných sborech. U nás se bohužel stále jen „žvaní“.
ČSSD také požaduje, aby vláda okamžitě začala jednat a předložila konkrétní návrhy na řešení hospodářské krize i jako předsednická země Rady EU. V opačném případě opět svojí nečinností přispívá k tzv. dvoukolejnosti EU, kdy koordinované akce jsou schopny pouze země tzv. eurozóny.
Jiří Paroubek
předseda ČSSD
Tagged as: , , , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Leave a Reply