Politika

Zprávy z jednotlivých politických stran

Ekonomický program Věcí veřejných

By admin • Apr 18th, 2010 • Category: Věci Veřejné

Proti krizi. Pod tímto názvem představila strana Věci veřejné svůj program na nedělní celostátní konferenci Brně. Věci veřejné vycházejí ze skutečnosti, že výdaje státu jsou dlouhodobě vyšší než jeho příjmy a každý občan je zadlužen částkou přesahující 125 000 Kč. Dalším velkým problémem je korupce: až 20 % investic státu mizí v kapsách korupčníků.

Principy ekonomického programu Věcí veřejných jsou dosažení vyrovnaného rozpočtu, splnění Maastrichtských kritérií a zabránění dalšímu nezodpovědnému zadlužování. Nezbytné je zahájení důchodové a zdravotní reformy.

„Společné motto ekonomického programu je „Konec plýtvání“. Konkrétně v podobě snížení počtu státních úředníků o 10%, snížení provozních výdajů ministerstev o 20% včetně jejich slučování. Dále je nutná zásadní změna zákona o veřejných zakázkách nebo snížení poslaneckých náhrad na polovinu. To všechno jsou kanály, kterými odtékají obrovské prostředky,“ řekl Kamil Jankovský.

Hospodářský růst je založen na podpoře podnikání. V praxi to znamená částečné uvolnění trhu práce, zapojení soukromého kapitálu do financování například dopravní infrastruktury. A samozřejmě efektivnější čerpání financí ze strukturálních fondů.

Specifickým opatřením je návrh daňové amnestie. Týká se poplatníků, kteří by přiznali prostředky uložené v zahraničí a také těch, kteří si nejsou jisti s již uplatněnými náklady v tuzemsku. Je to jednorázová sankce ve výši 6 – 8 % bez dalšího postihu. Co je maximálně důležité, netýká se peněz získaných trestnou činností.

Michal Babák upřesnil návrh důchodové reformy VV.

„Věci veřejné navrhují důsledné oddělení důchodového rozpočtu od rozpočtu státního, věk odchodu do důchodu 65 let a omezení odchodů do předčasného důchodu. Cílem důchodové reformy VV je jednotná výše důchodu a vyšší podíl individuálního spoření na důchod,“ popsal Babák.

Návrhy úspor VV

 1. Snížení počtu státních úředníků o 10 %
 2. Snížením provozních výdajů ministerstev o 20 %, včetně jejich slučování
 3. Zásadní změna zákona o veřejných zakázkách, elektronické aukce a centrální nákup
 4. Cenové limity pro stavbu dálnic
 5. Snížení paušálních poslaneckých náhrad na polovinu
 6. Omezení podpory stavebního spoření
 7. Daňové asignace
 8. Částečné uvolnění trhu práce
 9. Podpora PPP projektů – zapojení soukromého kapitálu

Tyto návrhy mohou přinést úsporu až 80 miliard korun.

Dodatečné příjmy

Dodatečné příjmy cca 40 miliard Věci veřejné nalezly také v dodatečných příjmech:

 1. Daň z příjmu právnických osob
 2. Daň z příjmu fyzických osob
 3. Strop pro odvody sociálního a zdravotního pojištění
 4. Daň z přidané hodnoty
 5. Spotřební daně
 6. Zdanění prostituce
 7. Omezení výjimek v daňové oblasti
 8. Zdanění hazardu
 9. Zrušení daně dědické a darovací
 10. Daňová amnestie

admin is
Email this author | All posts by admin

Leave a Reply