Politika

Zprávy z jednotlivých politických stran

Ivan Langer: Vyjádření k situaci v resortu ministerstva vnitra

By admin • Aug 13th, 2009 • Category: ODS

Minulý týden jsem se veřejně vyjádřil k nekompetentním a zjevně politicky motivovaným rozhodnutím ministra vnitra Martina Peciny (nominovaného předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem) a jeho prvního náměstka plk. Jiřího Komorouse (nominovaného sponzorem ČSSD Jaromírem Soukupem).

Tato rozhodnutí znamenají porušování zákonů a překračování mandátu úřednické vlády. Znovu připomínám, že jmenováním plk. Komorouse do funkce 1. náměstka ministra je porušením lustračního zákona. Připomínám také politický nátlak na odstranění náměstka policejního prezidenta pro trestní řízení a jeho odstavení z funkce v rozporu se služebním zákonem.

Tato vláda získala důvěru jako vláda úřednická, vláda s omezeným mandátem. Jejím úkolem bylo a je zodpovědně spravovat základní agendu státu do předčasných voleb a do sestavení vlády s mandátem od voličů.

Ministr Pecina zcela nekompetentně zasáhl do klíčových reformních projektů, do rozpočtu i do struktury resortu, a to jak personálně, tak organizačně.

Předkládám faktický výčet zásahů ministra Peciny do organizační struktury:

  1. Vytvořil novou funkci 1. náměstka, který řídí “pouze” personální odbor a odbor prevence kriminality. První náměstek v současné době, aniž by to odpovídalo jeho kompetencím, aniž by ponechal odpovídající čas pro fundovanou analýzu probíhající reformy policie, připravuje zásahy do její podstaty a průběhu. Odborná příprava reformy policie přitom trvala více než dva roky, je rozložena na léta 2009 – 2011 a v tuto chvíli se nachází teprve v osmém měsíci realizační fáze.
  2. Vyčlenil Odbor strukturálních fondů z působnosti náměstka pro ekonomiku, kam byl zařazen kvůli potřebnému zrychlení čerpání evropských fondů. Krok ministra Peciny povede opět ke kompetenčním sporům a komplikacím.

Předkládám výčet konkrétních personálních změn na Ministerstvu vnitra:

1. Náměstek policejního prezidenta Jiří Houba – odvolán

2. Prorektor Policejní akademie Jan Brázda – odvolán

3. Náměstek pro ekonomiku Jiří Jirka - odvolán

4. Vrchní ředitel ekonomické sekce Karel Peška - odvolán

5. Ředitel Zařízení služeb pro MV Zdeněk Kovařík - donucen k rezignaci

6. Ředitelka Odboru strukturálních fondů Soukupová – odvolána

7. Předseda dozorčí rady České pošty s.p. Zdeněk Zajíček - rezignoval
Vážné problémy způsobí do budoucna další kroky ministra Peciny, které znamenají zastavení, zpomalení či ohrožení důležitých projektů:

1. Ministr Pecina snížil počet policistů o 2000, aniž by tomuto rozhodnutí předcházela odborná a politická diskuse! (O tomto rozhodnutí nebyl informován ani Parlament ČR, ani zástupci obcí a krajů.)

2. Byl odložen vznik Generální inspekce bezpečnostních sborů, a to přesto, že návrh zákona je v Poslanecké sněmovně.

3. Nebyl vydán prováděcí předpis nezbytný pro vznik 6 nových krajských policejních ředitelství.

4. Ministr Pecina převedl Projekt P1000 z působnosti policejního prezidenta pod náměstka pro ekonomiku. Hrozí tak zpomalení či zastavení největšího projektu modernizace policejních služeben v historii české policie – projektu, který byl dosud pozitivně vnímán všemi napříč politickým spektrem.

(Stačí se jen podívat na nefunkční informační web, který jasně ilustruje současný přístup ministerstva a policie k informování veřejnosti.)

5. Byly omezeny prostředky na opravu policejních služeben - zázemí policistů.

6. Ministr Pecina zrušil projekt PolPOINT. Zásadním způsobem se tak zpomalila informatizace policejní práce.

Ministr Pecina se dopustil vážných negativních zásahů do rozpočtu rezortu:

1. Rozhodnutí ministra Peciny snížit počet policistů přímo ohrožuje činnost policie, neboť tím byl (ze dne na den) zkrácen její rozpočet o 1 miliardu korun!

2. Došlo ke snížení finančních prostředků na služby v oblasti telekomunikací a informačních technologií v návrhu rozpočtu na rok 2010 pro policii a veřejnou správu z 2,8 mld. na 250 mil. korun (o 90%) ochromí činnost policie i veřejné správy.

3. Rozhodnutí zastavit prodeje zbytného majetku krátí nezbytné investiční prostředky pro policii a hasiče a navíc zvyšuje provozní náklady.

Je veřejným tajemstvím, že cílem ministra Peciny je odstranění dalších dvou náměstků – Jaroslava Salivara odpovědného za bezpečnostní politiku, IZS a původně i za reformu policie a Zdeňka Zajíčka – garanta a spolutvůrce největších změn v oblasti e-governmentu a fungování veřejné správy.

Jsem přesvědčen, že tyto kroky dělá ministr Pecina bez vědomí premiéra Jana Fischera a dalších členů úřednické vlády.

Při hlasování o důvěře vládě jsem řekl, že Martin Pecina se chová ne jako Fischerův, nýbrž jako Paroubkův ministr vnitra. Minulý týden vytkl premiér Fischer ministryni spravedlnosti odvolání náměstka a ředitelky legislativní sekce. A to s poukazem, že jde o rozhodnutí, překračující mandát této vlády. V kontextu toho si žádá dosavadní působení ministra Peciny nepoměrně silnější reakci.

Věřím, že předseda vlády nezůstane nečinný a důrazně se zasadí o to, aby člen jeho úřednické vlády respektoval její mandát a platné zákony ČR. Anebo aby tuto vládu opustil.

Všichni víme, že tvořit je mnohem těžší než bořit. Nabídl jsem spolupráci při zachování kontinuity rozpracovaných projektů. V tuto chvíli je zjevné, že jediným výsledkem působení Martina Peciny je destrukce a negace! Pod jeho vedením se Ministerstvo vnitřních věcí znovu mění v ministerstvo policie, strachu a intrik.

Tagged as: , , , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Leave a Reply