Politika

Zprávy z jednotlivých politických stran

Michael Kocáb: Lidská práva nemají barvu a nejsou ani pravá, ani levá

By admin • Feb 2nd, 2009 • Category: Strana zelených
„Lidská práva nemají barvu a nejsou ani pravá, ani levá. Nejsou zelená, modrá nebo oranžová. Jsme bez rozdílu všichni narozeni s právy, která nikdo, ani stát, žádná instituce politická strana nebo politik, nesmějí omezovat. Chci zjistit, jestli se na tomto poslání můžeme všichni, bez ohledu na generace a politiku, shodnout.“ Takto zahájil svou první tiskovou konferenci nový Ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb.

Tisková konference se nesla v duchu představování spolupracovníků daných resortů, kteří přednesli prioritní témata svých rad a výborů, včetně představení nové tiskové mluvčí Lejly Abbasové.

Ministr Kocáb tímto nastavil způsob, jak chce veřejnosti sdělovat odborné výstupy daných resortů. Jeho koncepce vychází z principů občanské společnosti, která diskuzí a jednáním může docílit daleko konkrétnějších a komplexnějších závěrů.

Ministrův záměr se odrazil i v jeho úvodní řeči:  „Pokud se jako lidé jednoho jazyka, národa a kultury nedokážeme domluvit na jistotě práva a práv pro všechny z nás, pak nás ve chvíli obtíží nebude spojovat nic než odmítání spoluzodpovědnosti.“

Ministr je a byl vždy známý svojí občanskou i politickou angažovaností, na kterou také odkázal ve své řeči: „Vstupuji do politiky opět nečekaně, podobně jako v listopadu 1989. Dostalo se mi tak příležitosti zjistit, co jsme učinili a co můžeme učinit pro to, aby vědomí závažnosti a rozhodujícího významu lidských práv převzala další generace.“

Už dříve se nechal slyšet, že lidská práva jsme si vybojovali sametovou revolucí a teď je nutné je opravdu hájit. I proto musí podle ministra Kocába Česká republika přijmout příslušné právní normy, které  jsou standardem ve všech členských státech EU. O to se bude snažit například přijetím antidiskriminačního zákona, jako jedním ze svých hlavních priorit.

Přesto zůstal realistický a zároveň apeloval na nutnost celospolečenského vědomí a svědomí. „Není v silách jednoho ministra ani jedné vlády něco změnit v oblasti lidských práv, pokud změnu nebudeme potřebovat a chtít my všichni.“

Lejla Abbasová
Tisková mluvčí ministra pro lidská práva a menšiny Michaela Kocába

Tagged as: , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Leave a Reply