Politika

Zprávy z jednotlivých politických stran

Ministři Bursík a Bendl společně proti kácení alejí

By admin • Mar 11th, 2009 • Category: Strana zelených
Ministři životního prostředí Martin Bursík a dopravy Petr Bendl dnes vydali společné prohlášení, v němž se shodli na systémovém řešení situace s kácením stromořadí podél komunikací.

Shodli se na tom, že koncepčním řešením tohoto problému je přijetí vládního návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle této novely bude pro kácení dřevin podél komunikací nutná dohoda mezi orgánem ochrany přírody a silničním správním úřadem. Dohoda zaručí vypořádání střetu zájmu ochrany přírody a krajiny a zájmu správců komunikací včetně uložení náhradní výsadby a zároveň ukončí současnou praxi, kdy pro kácení stromořadí u silnic postačuje pouhé oznámení. Novela zákona převádí i stromořadí u silnic a železnic do režimu povolovacího řízení.

Ministerstva společně zadají projekt zmapování stavu silničních stromořadí, jak z hlediska jejich ekologického a estetického významu v krajině, tak z hlediska bezpečnosti provozu na komunikacích a zpracování plánů péče včetně stanovení potřebných opatření (údržba stromořadí, dosadby, nové výsadby, kácení, atd.).

Podle dohody obou ministrů se Ředitelství silnic a dálnic ČR jako správce dálnic a silnic I. třídy se do té doby zdrží plošného kácení stromořadí podél těchto komunikací.

Ministři zároveň společně vyzvali hejtmany krajů, aby se připojili k jejich prohlášení také připojili a aby krajské správy a údržby silnic jako správce silnic II. a III. tříd konaly v souladu s ním.

Plný text společného prohlášení obou ministrů je k dispozici na adrese www.mzp.cz/cz/news_tz090310aleje_MZP_MD.

Tagged as: , , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Leave a Reply