Politika

Zprávy z jednotlivých politických stran

Reakce MŠMT na prohlášení kardinála Miloslava Vlka

By admin • Feb 25th, 2009 • Category: Strana zelených
MŠMT jednoznačně odmítá nařčení z nedemokratického postupu a nedemokratického zacházení s vysokými školami, které zaznělo z úst pana kardinála Vlka v souvislosti s Bílou knihou terciárního vzdělávání a připravovanou reformou českých vysokých škol.

Podobná prohlášení nejenže zcela neadekvátně jitří atmosféru, ale především se nezakládají na pravdě a nerespektují podstatu celého procesu přípravy reformy. Je nám velmi líto, že pan kardinál podlehl manipulativním výrokům na adresu ministerstva a reformy terciárního vzdělávání. Bílá kniha je strategický dokument, který nemá a ani nemůže mít závazný charakter. Pouze pojmenovává slabá místa současného stavu a navrhuje soubor opatření k jejich nápravě. Samotný proces změny bude nastaven až pomocí potřebných zákonných norem, jejichž příprava je na samotném počátku. Je proto velmi odvážné tvrdit, jak bude celý systém fungovat a je naprosto absurdní již nyní ho označit jako „nedemokratický”. „Do procesu přípravy nového zákona o terciárním vzdělávání byly přizvány všechny existující reprezentace institucí terciárního vzdělávání, konferencí rektorů počínaje a asociací vyšších odborných škol konče. Ministerstvo se od začátku snaží, aby celý proces přípravy reformy byl co nejprůhlednější,” zdůrazňuje ministr Liška.

Je pochopitelné, že některé subjekty, které se připravovanou reformou cítí (ať oprávněně nebo neoprávněně) ohrožené, se veškerým snahám o změnu brání. Z jejich strany mohou zaznívat i tvrzení, že současný stav je vlastně uspokojivý a není třeba nic měnit. Srovnání s vyspělým světem však říká pravý opak. Náš systém terciárního vzdělávání není zdaleka tak dobrý, jak se někdy prezentuje, a to nejen v oblasti špičkového výzkumu, ale také z hlediska sociální rovnosti. Je proto překvapivé, že tyto negativní jevy jsou v diskuzi odsouvány do pozadí. Bylo by  logičtější, kdyby nejvyšší představitel katolické církve upozorňoval na existující sociální nespravedlnosti současného systému a žádal jejich odstranění.

Vedení ministerstva se kdykoliv s panem kardinálem Vlkem (stejně jako se zástupci Akademického senátu Katolické teologické fakulty) sejde a celý proces přípravy reformy - včetně konkrétních návrhů - ochotně prodiskutuje. Celá řada výtek vůči reformě terciárního vzdělávání totiž pramení pouze z nedorozumění.

Tagged as: , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Leave a Reply