Politika

Zprávy z jednotlivých politických stran

Bohuslav Sobotka

ČSSD podporuje snížení DPH u stravovacích služeb, nejlépe na 6%

By admin • Mar 11th, 2009 • Category: ČSSD

ČSSD podporuje snížení DPH u stravovacích a dalších služeb, ale nikoli pouze z 19% na 9%, ale z 19% na 6%. ČSSD i nadále trvá na poklesu snížené sazby u DPH na 6%. To podpoří rovněž hotelové služby, které jsou dnes zařazeny ve snížené sazbě DPH. Vítáme, že Rada ministrů financí EU pod tlakem krize vyhověla dlouholetému požadavku ČR a [...]Sobotka: Národní protikrizový plán vlády je nedostatečný

By admin • Feb 16th, 2009 • Category: ČSSD

ČSSD je zklamána z obsahu tzv. Národního protikrizového plánu vlády. Plán přichází s velkým zpožděním a navrhovaná opatření nejsou adekvátní rizikům vážné hospodářské krize, kterým od konce roku 2008 čelí naše ekonomika. Již nyní je zřejmé, že díky pomalé činnosti Topolánkovy vlády nebudou jednotlivá opatření realizována natolik včas, aby ještě stihla ovlivnit ekonomický vývoj v letošním roce. Potvrzuje [...]