Politika

Zprávy z jednotlivých politických stran

boj proti korupci

Návrh KDU-ČSL: Pět nástrojů v boji proti korupci

By admin • Jul 29th, 2009 • Category: KDU-ČSL

závažným společenským problémem, že dnes začíná destabilizovat demokratické fungování státu, významně snižuje efektivitu hospodaření s veřejnými prostředky a v neposlední řadě také oslabuje důvěru občanů k veřejné správě.
KDU-ČSL proto navrhuje další legislativní úpravu boje proti korupci, jejímž cílem je omezovat korupční prostředí v České republice.
Navrhované protikorupční nástroje:
1. KDU-ČSL navrhuje zakotvit do českého právního řádu institut [...]