Politika

Zprávy z jednotlivých politických stran

sociální pojištění

Sobotka: Národní protikrizový plán vlády je nedostatečný

By admin • Feb 16th, 2009 • Category: ČSSD

ČSSD je zklamána z obsahu tzv. Národního protikrizového plánu vlády. Plán přichází s velkým zpožděním a navrhovaná opatření nejsou adekvátní rizikům vážné hospodářské krize, kterým od konce roku 2008 čelí naše ekonomika. Již nyní je zřejmé, že díky pomalé činnosti Topolánkovy vlády nebudou jednotlivá opatření realizována natolik včas, aby ještě stihla ovlivnit ekonomický vývoj v letošním roce. Potvrzuje [...]