Politika

Zprávy z jednotlivých politických stran

Sobotka: Národní protikrizový plán vlády je nedostatečný

By admin • Feb 16th, 2009 • Category: ČSSD
ČSSD je zklamána z obsahu tzv. Národního protikrizového plánu vlády. Plán přichází s velkým zpožděním a navrhovaná opatření nejsou adekvátní rizikům vážné hospodářské krize, kterým od konce roku 2008 čelí naše ekonomika. Již nyní je zřejmé, že díky pomalé činnosti Topolánkovy vlády nebudou jednotlivá opatření realizována natolik včas, aby ještě stihla ovlivnit ekonomický vývoj v letošním roce. Potvrzuje se, že ČSSD měla pravdu, když po vládě požadovala zpracování protikrizového plánu již v listopadu 2008.
Plán zcela mlčí o jednom z nejdůležitějších makroekonomických a politických opatření – stanovení termínu přijetí společné evropské měny. Bez jasného postoje vlády a ČNB k rychlému přijetí eura přitom není možné krizi a s ní spojenou nejistotu v domácí ekonomice překonat.
Vláda opakuje chybu, které se již jednou dopustila s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2009, staví totiž tzv. Národní protikrizový plán na příliš optimistickém výhledu vývoje našeho hospodářství, když pro rok 2009 stále počítá s růstem ekonomiky o 1,4%. V souvislosti s tím také trestuhodně podceňuje nárůst registrované nezaměstnanosti, když tvrdí, že během roku 2009 nepřesáhne 6,3%. Nerealistickým očekáváním v oblasti ekonomického vývoje pak odpovídají i navržená opatření. Jsou mělká a nedostatečná. Na posílení podpory exportu a záruky pro úvěry tuzemským firmám jsou vyčleněny pouze symbolické rozpočtové prostředky, které nebudou stačit. Tzv. Národní protikrizový plán navíc z velké části obsahuje jen výčet toho, co vláda v každém případě musela a musí realizovat v rámci své standardní politiky, aniž by přesněji cílil na protikrizové aktivity.
ČSSD ve vládním plánu zcela postrádá kroky vedoucí ke zvýšení domácí poptávky, spotřeby domácností a starost o občany, postižené krizí. Vládní plán neobsahuje jediné sociální opatření, jediný nový krok v aktivní politice zaměstnanosti.
ČSSD nesouhlasí s návrhem na snížení odvodů sociálního pojištění v rozsahu 18 miliard korun, takto velký výpadek vážným způsobem naruší rovnováhu systému sociálního pojištění. Nepovede k vyšší zaměstnanosti, protože tlak na snižování počtu pracovních míst je dán především prudkým poklesem vnější a domácí poptávky, nikoliv vysokou či nekonkurenceschopnou cenou práce.
Navrhované zrychlení odpisů vláda převzala z již dříve publikovaných protikrizových dokumentů ČSSD, toto opatření bude ČSSD v legislativním procesu nepochybně podporovat.
Vzhledem k tomu, že vládní návrhy pokládáme za nedostatečné a špatně cílené, předloží ČSSD v nejbližších dnech do Poslanecké sněmovny vlastní návrhy zákonů, směřující k podpoře hospodářského růstu a udržení sociální stability.
Bohuslav Sobotka
stínový ministr financí za ČSSD
Tagged as: , , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Leave a Reply