Politika

Zprávy z jednotlivých politických stran

Vláda na návrh MŽP usnadnila veřejnosti přístup k mapovým informacím

By admin • Mar 3rd, 2009 • Category: Strana zelených
Vláda dnes schválila na návrh ministerstva životního prostředí novelu zákona o právu na informace o životním prostředí, která veřejnosti zaručuje bezplatný přístup k prostorovým (mapovým) informacím [1]. „Lidé mají právo vědět o stavu životního prostředí maximum a dostat se informacím co nejjednodušším způsobem,“ komentovala přijetí návrh náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková.

Prostorová data získává a vytváří veřejná správa při plnění nejrůznějších částí své práce.  Nyní budou povinně zveřejňována ve formě map a jednotlivých mapových vrstev Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz) prostřednictvím geoportálu MŽP (http://geoportal.cenia.cz), který spravuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Aby se občané k mapám dostali, nebude třeba žádné žádosti, budou volně přístupné na uvedeném mapovém portálu. „Aktivní poskytování informací tam, kde je to možné, je jedním z důležitých principů zákona o právu na informace o životním prostředí i Aarhuské úmluvy, jíž je ČR členem,“ říká náměstkyně Bízková. Omezit nebo odepřít přístup k některým prostorovým informacím lze v případě, že by mohla být ohrožena například bezpečnost země, ochrana osobnosti nebo jiný veřejný zájem (veřejně dostupné například nebudou přesné mapové údaje o výskytu ohrožených živočichů).

Každá mapa bude muset splňovat takové technické parametry, aby uživateli maximálně usnadňovala manipulaci. Bezplatně bude možné prostřednictvím služeb na geoportálu mapy jednoduše vyhledávat a následně prohlížet. Stahování map, jejich analýzy a další specifické akce s nimi budou zpoplatněny.

Poznámky:
[1] Jedná se o novelu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, která do české legislativy převádí požadavky Směrnice ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace (zkráceně Směrnice INSPIRE). Dosavadní znění zákona o právu na informace o životním prostředí bude rozšířeno o relativně samostatnou část, která upravuje podmínky pro tvorbu a poskytování prostorových dat.

Tisková zpráva MŽP, 3.2.2009

Tagged as: , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Leave a Reply